Ziek melden

 Wanneer een kind ziek is, verzoeken wij u dit ’s morgens voor 8.30 uur telefonisch door te geven op het nummer: 0518-401129.

Het is de bedoeling dat (tand)artsafspraken na schooltijd plaatsvinden. Mocht dit toch niet lukken, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht?

Onder het tabblad Praktische informatie vindt u bij Verlof meer informatie over leerplicht en verzuim.