Ziek melden

Wanneer een kind ziek is, kunt u dit vanaf 7:30 uur telefonisch doorgeven op het nummer: 0518-401129. Wel verzoeken we u dit 's morgens voor 8:30 door te geven.

Het is de bedoeling dat (tand)artsafspraken na schooltijd plaatsvinden. Mocht dit toch niet lukken, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de leerkracht?

Onder het tabblad "Praktische informatie" vindt u bij "Verlof" meer informatie over leerplicht en verzuim.