Algemeen

Welkom

Van harte welkom op de homepage van o.b.s. ’t Fonnemint: de basis om te groeien...

Via deze website brengen we u graag op de hoogte van wat er zo al bij ons op school speelt.

Een traditionele school met modern onderwijs

O.b.s. ’t Fonnemint levert maatwerk, geeft persoonlijke aandacht en biedt veiligheid binnen de geborgenheid van het leerstofjaarklassensysteem. Met dat systeem onderscheiden we ons in een onderwijswereld die zoekt naar nieuwe manieren om de individuele leerling maximale aandacht te geven. Wij vinden dat wij dat kunnen door in het traditionele systeem binnen de veiligheid van de vaste groep te differentiëren in niveau en talent.

Wij hebben momenteel ongeveer 230 leerlingen, die verdeeld zijn over 11 groepen.
Er zijn twee gecombineerde kleutergroepen. Daarnaast hebben we allemaal enkelvoudige groepen met twee groepen vier, twee groepen zes en twee groepen acht.

We werken volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI): de leerkracht doet het voor, de leerkracht doet het samen met de leerlingen, de leerlingen gaan zelfstandig aan het werk.  Na het "samen doen" blijven de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, nog even bij de leerkracht. Aan de evaluatie van de les besteden we ruime aandacht: Hoe ging het? Wat ging goed? Wat zou je de volgende keer anders doen? 

Onze school heeft vakspecialisten voor gymnastiek en muziek. Verder hebben we een doorlopende leerlijn techniek van groep 1 t/m 8. Techniek wordt aangeboden in zogenaamde ateliers. Dat zijn talenturen waarin leerlingen één keer in de week groepsoverstijgend bezig zijn met techniek, programmeren, koken, drama en dergelijke.

De naam van de school

't Fonnemint is het Bildtse woord voor het fundament. Deze naam is bij de totstandkoming van de basisschool door wijlen de heer A. Tilma aan de school gegeven. In het logo van onze school is de stevige basis weergegeven die 't Fonnemint wil zijn voor haar kinderen. De rups en de vlinder staan symbool voor het pallet aan kennis en vaardigheden die het kind op doet gedurende zijn tijd op 't Fonnemint.

Situering van de school

De school ligt in het centrum van Sint Annaparochie, naast het multifunctionele centrum "Ons Huis" en de bibliotheek. Het schoolgebouw is omgeven door een ruime speelgelegenheid, met drie schoolpleinen voor onder-, midden- en bovenbouw.

Meer inhoudelijke informatie over onze school kunt u vinden onder de verschillende tabbladen op deze website. Ouders en verzorgers van onze leerlingen krijgen via het afgeschermde ouderportaal nieuws, foto's en praktische informatie van alledag. Op deze manier respecteren we de privacy van onze leerlingen, hun ouders/ verzorgers en onze medewerkers.

Namens het team veel inspiratie en plezier toegewenst op deze website. Voor vragen en suggesties staan we open!

Margriet Leeuw-Pijnakker

Directeur

aanwezig van dinsdag t/m vrijdag
e-mail: fonnemint@elanowg.nl