Algemeen

Welkom

Van harte welkom op de homepage van o.b.s. ’t Fonnemint: de basis om te groeien...

Via deze website brengen we u graag op de hoogte van wat er zo al bij ons op school speelt.

Een traditionele school met modern onderwijs

O.b.s. ’t Fonnemint levert maatwerk, geeft persoonlijke aandacht en biedt veiligheid binnen de geborgenheid van het leerstofjaarklassensysteem. Met dat systeem onderscheiden we ons in een onderwijswereld die zoekt naar nieuwe manieren om de individuele leerling maximale aandacht te geven. Wij vinden dat wij dat kunnen door in het traditionele systeem binnen de veiligheid van de vaste groep te differentiëren in niveau en talent.

Wij hebben momenteel ongeveer 230 leerlingen, die verdeeld zijn over 9 lokalen.
Onze drie kleutergroepen bestaan uit een instroomgroep en twee combinatiegroepen 1/2. Vanaf groep 3 hebben wij enkelvoudige groepen.

De naam van de school

't Fonnemint is het Bildtse woord voor het fundament. Deze naam is bij de totstandkoming van de basisschool door wijlen dhr. A. Tilma aan de school gegeven. In het logo van onze school is de stevige basis weergegeven die 't Fonnemint wil zijn voor haar kinderen. De rups en de vlinder staan symbool voor het pallet aan kennis en vaardigheden die het kind op doet gedurende zijn tijd op 't Fonnemint.

Situering van de school

De school ligt in het centrum van Sint Annaparochie, naast het multifunctionele centrum "Ons Huis" en de bibliotheek. Het schoolgebouw is omgeven door een ruime speelgelegenheid, met drie schoolpleinen voor onder-, midden- en bovenbouw.

Meer inhoudelijke informatie over onze school kunt u vinden onder de verschillende tabbladen op deze website. Ouders en verzorgers van onze leerlingen krijgen via het afgeschermde ouderportaal nieuws, foto's en praktische informatie van alledag. Op deze manier respecteren we de privacy van onze leerlingen, hun ouders/ verzorgers en onze medewerkers.

Namens het team veel inspiratie en plezier toegewenst op deze website. Voor vragen en suggesties staan we open!

Margriet Leeuw-Pijnakker

Directeur

aanwezig van dinsdag t/m vrijdag
e-mail: fonnemint@elanowg.nl
twitter: @Fonnemint