Oudervereniging

In goed overleg met de Oudervereniging is deze in het schooljaar 2016-2017 overgegaan in een Ouderraad (OR). De OR valt nu onder het bevoegd gezag. Het bestuur van de OR stelt samen met de directie een activiteitenjaarplan. Coördinatoren en hulpouders verzorgen op hun beurt in overleg met een aanspreekpunt vanuit het lerarenteam activiteiten voor onze leerlingen, die het plezier voor de leerlingen op school vergroten. Voorbeelden hiervan zijn de versieringen en festiviteiten rond Sinterklaas, Kerst en Pasen.

Het bestuur van de OR:

  • Rianne Bleeker
  • Fanja Korenhof
  • Annemarie Katstra-Bijlsma (penningmeester)

De OR kan de schoolleiding ook gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

Naast de activiteiten die vanuit de OR georganiseerd worden, vragen we regelmatig hulp aan ouders om ons en onze leerlingen te vergezellen naar de gymlessen in de Bildtse Slag. Ook waarderen we ondersteuning van ouders bij het maken van de verschillende creatieve werkstukken enorm.

Steeds vaker voegen zich ook grootouders bij de hulptroepen. Van harte welkom! Zonder de hulp van de ouders/verzorgers/ grootouders is het onmogelijk om de activiteiten op school goed te kunnen organiseren. Met elkaar kunnen we veel bereiken. Het is leuk om wat voor de school te doen en bovendien erg gezellig! Hulp hoeft niet veel tijd te kosten, als ouder kun je aangeven bij welke activiteit(en) je kunt en wilt helpen.

Regelmatig gaat er via de mail een hulpvraag uit via ons ouderportaal Social Schools.