Schoolgids

De schoolgids is een zo volledig mogelijk overzicht van alles wat deze school tot obs ‘t Fonnemint maakt. De doelstellingen, de visie, de actuele ontwikkelingen, de zorg voor leerlingen, schooltijden, schoolregels, adressen, enzovoort.

De gids bestaat uit twee delen:

  • De schoolgids 
  • De jaarkalender 

In de schoolgids staat de informatie over bijvoorbeeld de visie, de doelstellingen en de organisatie van de school. In de bijlage staan de gegevens die jaarlijks kunnen wijzigen, zoals bijvoorbeeld ouderavonden, bijzondere activiteiten en vakanties.

Op deze manier denken we dat er een goed beeld ontstaat van obs ‘t Fonnemint, maar vooral dat u goede en duidelijke informatie krijgt. We hopen dat u de gids kritisch leest. Ontbreekt er iets naar uw mening of staat er een stukje niet duidelijk of helder beschreven, laat het ons weten.

Naast de schoolgids en de jaarkalender is er een schoolplan. In dit plan wordt het beleid voor vier jaar vastgelegd. Dit schoolplan kunt u op school inzien.