Gymnastiekrooster

De groepen 1 en 2 spelen iedere dag veel buiten. Daarnaast gymmen ze twee keer in de week in het speellokaal op school. Op de maandagmiddag geeft meester Johand tijdens de atelieruren ook gymnastiek.

De groepen 3 tot en met 8 moeten voor de gymles naar de Bildtse Slag.

Vaak vindt dit plaats in de Bildtse Slag. Groep 3 blijft voor de bewegingslessen tot de herfstvakantie op school. De overtocht naar de Bildtse Slag is qua energie voor deze doelgroep tot die tijd nog een te grote fysieke investering.

De groepen 3, 4 en 5 gymmen op de dinsdagmiddag en de donderdagmiddag. Groep 3 blijft voor de bewegingslessen tot de herfstvakantie op school. De overtocht naar de Bildtse Slag is qua energie voor deze doelgroep tot die tijd nog een te grote fysieke investering.

De groepen 6, 7 en 8 gymmen op de maandag- en vrijdagmiddag.  Op de maandagmiddag hebben zet '"natte gymnastiek" oftewel zwemmen. Dit is geen diplomazwemmen. De leerlingen gaan doorgaans op de fiets naar de Bildtse Slag.