Gymnastiekrooster

De groepen 1 en 2 spelen iedere dag veel buiten. Daarnaast gymmen ze twee keer in de week in het speellokaal op school.

De groepen 3 tot en met 8 moeten voor de gymles naar de Bildtse Slag. Dit is het eerste halfjaar voor groep 3 een hele investering qua energie. Daarom vindt het bewegingsonderwijs in die groep dan op school plaats: op het plein of in het speellokaal.

Vanaf groep 3 is er twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs ingeroosterd. Vaak vindt dit plaats in de Bildtse Slag.

De groepen 3, 4 en 5 gymmen op de maandagmiddag en de donderdagmiddag. Ouders vergezellen de groepen in verband met de veiligheid.

De groepen 6, 7 en 8 gymmen op de dinsdag en vrijdagmiddag. Zij gaan doorgaans op de fiets naar de Bildtse Slag.