Gymnastiekrooster

De groepen 1 en 2 spelen iedere dag veel buiten. Daarnaast gymmen ze twee keer in de week in het speellokaal op school. 

De groepen 3 tot en met 8 hebben bewegingsonderwijs in de Bildtse Slag. De groepen 3 en 4 krijgen twee lessen gymnastiek. De groepen 5 tot en met 8 krijgen één les "natte gymnastiek" en één  gewone gymles in de week. De bewegingslessen worden gegeven door een vakleerkracht.

De groepen 3 en 4 hebben gymnastiek op de dinsdag en donderdag.

De groepen 5 tot en met 8 zwemmen op de maandag en gymmen op de vrijdag.

Kinderen die om welke reden dan ook niet mee kunnen naar de Bildtse Slag, worden in een andere groep geplaatst.