GGD Fryslan

GGD Fryslân staat niet alleen voor ons en u klaar wanneer onze leerlingen, uw kinderen, lichamelijke klachten hebben. Ook bij psychische problemen of opvoedkundige zaken geeft de GGD advies. U kunt dit advies persoonlijk inwinnen. In de bijlage vindt u daarover meer informatie.

In groep 2 en 7 worden u en uw kind uitgenodigd op school voor een gesprek met de schoolarts en/of verpleegkundige. Het mee volgen van de ontwikkeling van uw kind zien wij als een service. Samen met u en ons completeert de GGD het beeld dat we hebben van de ontwikkeling van uw zoon of dochter. 

Het GGD-bezoek bij ons op school is gewenst, maar niet verplicht. Mocht u geen prijs stellen op dit bezoek, dan kunt u dit aangeven bij de GGD.