Verlof

Verlofaanvraag

Voor bijzondere gelegenheden kunt u verlof aanvragen via het verlofformulier in de bijlage. De leerplichtwet omschrijft vrij nauwkeurig wanneer dit verlof geoorloofd is. We raden u aan de wet in acht te nemen. De wet is gericht op een doorgaande schoolontwikkeling.

Ongeoorloofd verzuim

Wanneer een kind regelmatig te laat is of ongeoorloofd afwezig is, zijn we verplicht dit te melden bij de Leerplichtambtenaar. Deze laat u in de meeste gevallen schriftelijk weten welke maatregel tegen dit verzuim genomen wordt. U kunt denken aan een waarschuwing, een uitnodiging voor een gesprek of een boete.

Bezoeken van een arts of deskundige onder schooltijd

Wilt u eventuele afspraken met een (tand)arts of deskundige proberen buiten schooltijd te maken? Lukt dit niet, dan verzoeken we u de leerkracht vooraf te informeren over het schoolverzuim.