Onze school

Een traditionele school met modern onderwijs

O.b.s. ’t Fonnemint levert maatwerk, geeft persoonlijke aandacht en biedt veiligheid binnen de geborgenheid van het leerstofjaarklassensysteem.

Met dat systeem onderscheiden we ons in een onderwijswereld die zoekt naar nieuwe manieren om de individuele leerling maximale aandacht te geven. Wij vinden dat wij dat kunnen door in het traditionele systeem binnen de veiligheid van de vaste groep te differentiëren in niveau en talent. Datdoen wij o.a. met een krachtig instructie model genaamd Effectieve Directe Instructie gecombineerd met activerende werkvormen en maatwerk. Dat maatwerk wordt o.a. mogelijk door de inzet van ICT.

 

Wij hebben momenteel ongeveer 230 leerlingen, die verdeeld zijn over 9 lokalen.
Onze drie kleutergroepen bestaan uit een instroomgroep en twee combinatiegroepen 1/2. Vanaf groep 3 hebben wij enkelvoudige groepen.

Hiernaast kunt u meer informatie vinden over de school waar we als teamleden met veel plezier en inzet iedere dag werken.