Hoofdluis

Iedere woensdag na de vakantie controleert een grote groep luizenouders de hoofden van de leerlingen op de aanwezigheid van luizen en/of neten.

Wanneer deze gevonden worden, krijgen de ouders daarvan bericht via het ouderportaal Social Schools. Vaak volgt er een week later nog een controle in de betreffende groep. Meestal zijn de luizen dan adequaat behandeld.

Via https://www.ggdfryslan.nl/kind-opvoeding/hoofdluis/ kunt u meer lezen over de behandeling van hoofdluis.