Klachtenregeling

Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, kunt u dit op school melden. In vrijwel alle gevallen is een gesprek voldoende om de eventuele problemen op te lossen. 

Mocht een gesprek geen oplossing bieden voor de juiste afhandeling van uw klacht, dan kent de school een formele klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure kunt u direct bij de school opvragen of het bestuur. 

Vertrouwenspersoon ouders en leerlingen

Als ouder kunt u in het contact met de school een probleem hebben, waar u graag met een onafhankelijk persoon over wilt spreken. Het is verstandig dit probleem eerst te bespreken met de betreffende persoon. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de directeur.

Het kan echter ook voorkomen dat u contact wilt met een buitenstaander, iemand die niet direct betrokken is bij de school. Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor uw verhaal en emoties.

Deze vertrouwenspersoon staat naast u als het gaat om het zoeken naar een oplossing, maar neemt het probleem niet van u over. U houdt daarin zelf de regie. Samen met u kijkt de vertrouwenspersoon naar mogelijke oplossingen,  welke stappen gezet kunnen worden, en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Het kan zijn dat u alleen uw verhaal kwijt wilt, of dat u wordt doorverwezen naar een bemiddelaar of mediator.

De Externe Vertrouwenspersoon voor Elan is Zwaantje Hiemstra, werkzaam voor onderwijsbegeleidingsdienst Cedin. Haar e-mailadres is: z.hiemstra@cedin.nl. Ze is ook bereikbaar onder telefoonnummer 06-3040790921.

Voor de officiële klachtenregeling van Elan Onderwijsgroep kunt u terecht op https://www.elanonderwijsgroep.nl/praktische-informatie/belangrijke-documenten/

Contactgegevens Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

 Zwaantje Hiemstra (hierboven genoemd) kunt u ook contacteren  over ongewenste omgangsvormen en vraagstukken rondom integriteit.

Vertrouwensinspecteur

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs in geval van  seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig fysiek of geestelijk geweld:  0900-1113111 of 088-8051 (gratis)