Schoolmaatschappelijk werk

Voor sommige kinderen kan het fijn zijn om hun problemen te bespreken met andere mensen dan ouders en/of leerkrachten. Voor hen kunnen we schoolmaatschappelijk werk aanvragen vanuit het Gebiedsteam, in overleg met de ouders. De begeleiding wordt aangevraagd door onze Intern Begeleider.

Er komt dan speciaal een "praatjuf" of "praatmeester" of school om naar de kinderen te luisteren. In principe zijn de gesprekken vertrouwelijk. Wanneer er zaken aan de orde komen die met de ouders of leerkrachten besproken moeten worden, dan bespreekt de maatschappelijk werker de noodzaak hiervan met het kind.

Is er sprake van een ernstig delict, dan neemt de maatschappelijk werker contact op met de daarvoor bestemde instanties. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.