Ouderbijdrage

Onderstaand vindt u een overzicht van de verschuldigde bedragen voor ouderbijdrage op o.b.s. ’t Fonnemint.

Uiteraard is de ouderbijdrage vrijwillig. Echter zonder uw bijdrage kan uw kind niet deelnemen aan één van onze activiteiten, georganiseerd door de OR, zoals schoolschaatsen of schoolreisje.

Mocht u problemen hebben met de betaling of de hoogte van de gestelde bedragen, dan kunt u zich wenden tot de penningmeester van de Ouderraad of de directeur. Er zijn dan betalingsregelingen mogelijk. Via www.samenvoorallekinderen.nl  kunt u ondersteuning aanvragen bij gebrek aan financiële draagkracht.

Wanneer u de vrijwillige bijdrage of een deel daarvan – om redenen - niet betaalt, gaat uw kind gewoon naar school tijdens één van de door de Ouderraad georganiseerde activiteiten.

School verzorgt dan het onderwijsaanbod.

  • Algemene ouderbijdrage € 11,00
  • Onvoorzien/voorstelling/culturele vorming € 4,00
  • Sinterklaasbijdrage groepen 1 t/m 4 € 5,00
  • Schoolreisje groepen 1 en 2 € 27,50
  • Schoolreisje groepen 3 en 4 € 27,50
  • Schoolreisje groepen 5 en 6 € 32,50
  • Schoolreisje groep 7 € 30,00
  • Schoolreisje groep 8 € 90,00
  • Schoolschaatsen groep 6 € 21,00

In de bijlage vindt u meer informatie over deze bijdrage.